Tesla model Y wrapped in Matt Aluminium PurpleNieuwe Tesla Model Y gewrapped in Matt aluminium purple.


Hoe dat liep zie je in deze video.