top of page

Pieter De Vidts - Transporter Carwrap


Pieter De Vidts Transporter Carwrap

Bij vernieuwing van de vloot, was het tijd voor imago vernieuwing vond zaakvoerder Pieter De Vidts. Na overleg werden verschillende designs opgemaakt en werden deze verder uitgewerkt tot een echte blikvanger. Door het gebruik van meerdere lagen met matte en glanzende afwerking werd extra diepte gecreëerd. Op deze manier zal de vloot van Pieter zeker opvallen in het verkeer en rechstreeks bijdragen tot meer verkoop.

Uw voertuig is een reclamebord, gebruik het.

En renouvelant la flotte, il etait temps de renouveler l'image de marque, trouvait entreprenneur Pieter DE Vidts. Apres avoir été briefé, notre team a developpé plusiers designs et sont arrivé a créer ce vrai accroche-regard. En utilisant plusieurs couches avec une finition matte et brilliante, nous avons fait plus de profondeur. De cette façon, la flotte de Pieter cera surement remarqué dans le traffic et contribu directement a une meilleure vente.

Votre véhicule est une panneau publicitaire, utilisez-le!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page